Sholawat Ka Jungjunan

By | February 16, 2022

Sholawat Ka Jungjunan. Hei jungjunan nu di utus jungjunan anu di antos sim abdi sadaya nampi kana pangeursana gusti. “ya alloh, limpahkeun rahmat ka jungjunan nabi muhammad.

Sholawat ka Jungjunan SholawatNabi Nadhom Sunda YouTube
Sholawat ka Jungjunan SholawatNabi Nadhom Sunda YouTube from www.youtube.com

Hei jungjunan nu di utus jungjunan anu di antos sim abdi sadaya nampi kana pangeursana gusti. Kusabab eta rahmat, gusti nyumponan sagala pangabutuh abdi sadaya. Sholawat terpisah salam tak lupa kami haturkan kepada junjun

Dalam Budaya Sunda, Nadoman Ini Merupakan Karya Sastra Tradisi Turun Temurun Yang.

Nadzom sunda dimana ajal geus datang pepeling maot by : , ka para kulawargana, para sohabatna, kalih urang salaku umatna. Sholawat ka jungjunansholawat nabinadhom sundapupujian sunda budayakan menonton sampai tuntas biar tidak gagal paham!lihat juga vid.

Dinten Ieu Téh Kalintang Bagjana Kanggo Sim Kuring Sadaya.

Ungkara diluhur teh di omongkeun ku pangjejer acara dina bagean… _ a. Solawat miwah salam mangga urang haturkeun ka jungjunan urang sadaya, nabi muhammad saw, ka para sohabatna, ka kulawargina, tur dugi ka urang salaku umatna. Sholawat sinareng salam mugia langgeng ngagelenggeng dikocorkeun ka jungjunan alam kanjeng nabi muhammad saw, anu parantos maparinan pituduh jalan ka urang sadaya enggoning nyuprih kabagjaan dunya rawuh aherat.

Assalamu’alaikum Wr.wb Alhamdulillahirabbilalamin, Sugrining Puji Kasanggakeun Ka Allah Nu Maha Suci.

Kusabab eta rahmat, gusti nyumponan sagala pangabutuh abdi sadaya. Solawat miwah salam mangga urang haturkeun ka jungjunan urang sadaya, nabi muhammad saw, ka para sohabatna, ka kulawargina, tuh dugi ka utang sadaya salaku umatna.ungkara diluhur the diomongkeun ku pangjejer acara dina bagean. Sholawat sinareng salam, urang sanggakeun ka jungjunan alam nabi muhammad saw.

Ayana Ka Mulyaan, Ti Gusti Nu Kagungan Qur'an Nu Ngadumuhan, Sholawat Kanugrahan Sampurna Tur Ngunggulan, Ka Adam Disujudan Sholawat Ka Jungjunan, Ngumpulkeun Ka Mulyaan (Back #) 2X.

Sholawat terpisah salam tak lupa kami haturkan kepada junjun Nun sim abdi ka gamparan matur rebu ka bingahan kumargi gamparan nyandak kana agama anu hak. Mp3+clip shalawat nabi ( versi sunda)#mp3sunda #sholawat #nabimuhammadby majelis jalsatul itsnain majelis rasulullah jawa barat.

Solawat Sinareng Salam Mugi Tetep Ngocor Ngagolontor Ka Jungjunan Urang Sadaya, Nabi Muhammad Saw.

Nadoman sunda kumpulan pupujian, sholawat, pepeling dll. ياأرحم الراحمين ۰۞۰ ياأرحم الراحمين ياأرحم الراحمين ۰۞۰ فرج علی المسلمين. “ya alloh, limpahkeun rahmat ka jungjunan nabi muhammad.

Leave a Reply

Your email address will not be published.